Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden


  • De factuur wordt rechtstreeks naar de verzekeraar verzonden waarmee de praktijk een overeenkomst heeft gesloten. Fysio Fit Borne heeft met iedere zorgverzekeraar een overeenkomst.
  • Bij onderverzekering wordt het bedrag alsnog bij de patiënt in rekening gebracht. Het voldoen van deze factuur geschiedt bij voorkeur direct na de behandeling, per pin of contante betaling bij de balie. Indien dit wegens omstandigheden niet mogelijk is, dient de factuur binnen 14 dagen na de behandeling te worden voldaan.
  • Blijft betaling binnen de voorgenoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de 15e dag na de behandeling.
  • Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt.