Schermafbeelding 2021-03-10 om 18.19.00

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is speciale zorg voor mensen met overgewicht of obesitas. De GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. Daarnaast is het, vanwege het COVID-19 virus, een heel goed middel om risico op ziekenhuisopname bij besmetting, te verminderen.

Wat is de GLI?
Binnen een GLI wordt advies en begeleiding gegeven gericht op:

  • gezond bewegen,
  • gezonde eetgewoontes,
  • gezonde voeding.

De GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. Dit gebeurt in groepsverband, met maximaal 10 deelnemers per groep.

Een GLI-programma duurt 2 jaar. Bij Fysio Fit Borne volgen wij het programma Samen Sportief in Beweging (SSiB). Het programma bestaat uit groepsbijeenkomsten afgewisseld met individuele contacten. Het aantal groepsbijeenkomsten is gemiddeld 12 keer. Daarnaast zijn er 1 à 2 individuele contacten met de leefstlijlcoach en diëtiste die de GLI geeft.

Voor wie is de GLI bedoeld?

Niet iedereen met overgewicht komt in aanmerking voor de GLI. De volgende verzekerden kunnen een GLI krijgen:

  • Mensen met een BMI vanaf 25 én een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of een verhoogd risico op diabetes 2.
  • Mensen met een BMI vanaf 30.

Wanneer kan de GLI uit de basisverzekering worden vergoed?

Er zijn verschillende GLI programma’s. Fysio Fit Borne geeft het programma SSiB en heeft hiervoor met Menzis een zorgcontract afgesloten. Voor deelnemers die bij Zilveren Kruis verzekerd zijn, kunnen wij als fysiotherapeuten een machtiging voor een vergoeding aanvragen.

Hoe krijgt iemand een verwijzing voor de GLI?

De huisarts stelt de diagnose of iemand een GLI kan krijgen. De huisarts verwijst de verzekerde dan door naar een GLI en alleen op deze manier is een aanmelding en deelname aan de groep mogelijk.

Wie zijn er betrokken bij het geven van de GLI?

Het GLI-programma SSiB bij Fysio Fit Borne wordt gegeven door leefstijlcoach en fysiotherapeut Ruben Hilberink en diëtiste Petra Busschers van Peetra. Zij gaan samen met jullie het 2-jarige GLI-traject aan.

Schermafbeelding 2021-03-10 om 18.15.03

 

 

 

De sportclub wordt niet vergoed

De GLI motiveert iemand tot regelmatig bewegen buiten de GLI om. Voor het daadwerkelijk bewegen moet de deelnemer zelf initiatief nemen en zoveel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden in de eigen omgeving. De zorgverlener van de GLI kan de deelnemer helpen de weg te vinden naar deze mogelijkheden. Een fitness-abonnement, de sportclub of sportkleding maken geen deel uit van de vergoeding voor de GLI uit het basispakket.

Eigen risico

De kosten van de GLI vallen niet onder het eigen risico.