Dry Needling

Om meer te weten te komen over Dry Needling, is het zinvol dat de symptomen waarvoor het gebruikt wordt, herkenbaar zijn. Dry Needling wordt toegepast bij het zogeheten Myofasciaal Pijn Syndroom.

Myofasciaal Pijnsyndroom

Onder een myofasciaal pijnsyndroom verstaat men klachten in het houdings- en bewegingsapparaat die veroorzaakt worden door de aanwezigheid van myofasciale triggerpoints (MFTP). Een myofasciaal triggerpoint (lees pijnlijke spierverharding) kan bewegingsbeperking, stijfheid, krachtsverlies en pijnklachten veroorzaken. Myofasciale triggerpoints worden vaak over het hoofd gezien bij klachten en pijn van het houdings- en bewegingsapparaat. De schattingen door onderzoekers gedaan naar het voorkomen van myofasciale triggerpoints als oorzaak van pijnklachten in het spierstelsel variëren sterk van 21% – 93%! Gebrek aan diagnostische kenmerken, ongetraindheid van de onderzoekers, verschillen in patiëntengroepen en de duur van de klachten veroorzaken deze verschillen.

Myofasciale Triggerpoints

Een myofasciaal triggerpoint (pijnlijke spierverharding) is een (zeer) drukpijnlijke plek in een dwarsgestreepte spier. In de spierbuik van deze spier kan men een strakke streng waarnemen waarin een plaatselijke verdikking zit (ongeveer ter grootte van een tarwekorrel). Deze plek is pijnlijk bij druk en kan een karakteristieke uitstralingspijn doen ontstaan. De patiënt herkent in de uitstralende pijn zijn klacht. Een myofasciaal triggerpoint veroorzaakt een veranderde spierfunctie (spierkrachtafname, spierverkorting etc.) en autonome symptomen zoals toename van zweten, rillerig zijn, duizelig/licht in het hoofd, wazig zien en/of koude handen.

cONTACT

Symptomen

 • Bij het belasten van de spier met triggerpoint ervaart de patiënt pijn. Deze pijn is gelokaliseerd in een bepaald gebied kenmerkend voor de spier. Elke spier heeft zijn eigen karakteristieke uitstralingsgebied.
 • Stijfheid en verminderde spierfunctie. Maximaal verlengen van de spier geeft pijn dus “leert” de spier te bewegen binnen de pijngrens. Er is sprake van verminderde bewegingsvrijheid wat zich uit in spierverkorting.
 • Door verkorting van de spier en door pijn tijdens activiteit kan de spier niet maximaal aanspannen, wat zich kan uiten in afname van de spierkracht.
 • Vegetatieve reacties; veranderde zweetsecretie, onwel voelen, duizeligheid, overgevoeligheid van de huid (bijvoorbeeld door aanraking snel rood worden), pijnlijke oog- en oorsymptomen.
 • Pijnvermijdingsgedrag, hetgeen zich uit door dwanghoudingen en beperkte functie.
 • Iemand kan een sterk wisselend klachtenpatroon ervaren, waarbij de intensiteit en de plaats van de pijn kan variëren.

Hoe ontstaan myofasciale triggerpoints?

Een myofasciale triggerpoint kan ontstaan door een acute (verkeerde beweging, ongeluk) of chronische (langdurige verkeerde werkhouding) overbelasting. Ten gevolge van deze overbelasting ontstaat er een ingewikkeld fysiologisch proces in de spier op celniveau en er ontstaat een zichzelf onderhoudende vicieuze cirkel. Deze overbelasting kan te maken hebben met “beroepshoudingen” en leefgewoontes. Meestal ontstaan klachten door een samenhang van verschillende factoren; bijvoorbeeld een combinatie van overbelasting van de betreffende spier (door werk of trauma) met ongunstige omstandigheden zoals stress, vermoeidheid, slechte voeding, spieren die niet kunnen ontspannen etc. Soms is de oorzaak van de klacht voor de patiënt duidelijk (bijv. door een val) maar vaak weet men de oorzaak niet precies en zijn de klachten geleidelijk ontstaan en toegenomen.

Wat maakt een myofasciale triggerpoint pijnlijker en wat vermindert de pijn?

De pijn van een myofasciale triggerpoint kan verergeren door:

 • Veelvuldig gebruik van de spier zonder pauze
 • dat tijdens het bewegen de spier plotseling wordt verkort
 • afkoeling (schaarse kleding), transpiratie
 • druk op betreffende spier (bijv. knellende das of zware tas)

De pijn van een myofasciale triggerpoint kan verminderen door:

 • het inbouwen van korte rustperiode tijdens het bewegen, pauzes
 • langzaam rekken van de spier (bijv. onder de warme douche)
 • temperatuur waarbij het lichaam kan ontspannen, aangename warmte
 • fysiotherapie, Dry Needling

Klachtenonderhoudende factoren

Talrijke factoren kunnen het bestaan van myofasciale triggerpoints onderhouden. Vooral bij patiënten met chronische myofasciale pijn is aandacht voor deze factoren van groot belang. Klachtenonderhoudende factoren zijn:

 • Mechanische stress, slechte werkhouding, knellende kleding
 • Voeding (bijv. vitaminetekort, alcoholmisbruik, roken, slecht eten)
 • Bepaalde aandoeningen; suikerziekte, schildklierproblemen, orgaanproblemen etc.
 • Psychologische factoren; depressie, angst, stress, onbegrip spierstelsel door patiënt
 • Chronische infecties

Therapie – Behandeling

Allereerst zal worden begonnen met het herkennen van het pijngebied van de patiënt. De therapeut kijkt welke spieren de pijn kunnen veroorzaken en onderzoekt deze spieren. De myofasciale triggerpoints bevinden zich in een verharde streng en voelen bij palpatie (onderzoek) aan als een plaatselijke verdikking. De patiënt ervaart door druk de herkenbare pijn. Tevens wordt er gekeken naar de afname van spierkracht en spierlengte. De therapie zal gericht zijn op het inactiveren van de myofasciale triggerpoints, waardoor de strakke spierstrengen die verantwoordelijk zijn voor de toegenomen spierspanning worden losgemaakt. De pijn zal hierdoor afnemen. Ook de lengte van de spier moet weer genormaliseerd worden.

Wat kun je zelf doen?

Belangrijk is om te ontdekken welke activiteit en/of houding precies de pijn veroorzaakt. Zo kan de therapeut analyseren welke spieren hiervoor verantwoordelijk zijn. Ook is het belangrijk na te gaan welke klachtenonderhoudende factoren een rol spelen, bijvoorbeeld stress, werkhouding etc. Vanzelfsprekend dient de patiënt een actieve rol in te nemen in de behandeling door eventuele adviezen en oefeningen uit te voeren en actief mee te denken met de behandeling.

Dry Needling

Bij Fysio Fit Borne bieden wij de mogelijkheid om behandeld te worden met triggerpoint Dry Needling. Deze techniek (met acupunctuurnaaldjes worden myofasciale triggerpoints aangeprikt) is zeer effectief en kan in veel gevallen leiden tot een snel verminderen van pijnklachten. De werking van deze techniek is inmiddels in wetenschappelijk onderzoek aangetoond. Dry Needling is niet hetzelfde als acupunctuur! Triggerpoint Dry Needling is geen behandeling op zich, maar een behandeltechniek. Er bestaan verschillende technieken en diverse opleidingen in Nederland. De ervaring leert dat het combineren van diverse dry needling technieken de beste resultaten oplevert. De fysiotherapeuten van Fysio Fit Borne zijn uitgebreid opgeleid in het toepassen van Dry Needling!

Korte uitleg van de werkwijze:

Het maakt deel uit van een behandeling die er op gericht is klachten te laten verdwijnen en de kans op herhaling te verkleinen. Daarvoor is meer nodig dan alleen het aanprikken van myofasciale triggerpoints. Er is veel aandacht voor klachtenonderhoudende factoren, zoals bijvoorbeeld een verkeerde (werk-)houding, teveel spieraanspanning, chronische overbelasting en dergelijke. Triggerpoint dry needling maakt het tevens gemakkelijker om andere (fysiotherapeutische of manueeltherapeutische) behandelingen uit te voeren.

Triggerpoint Dry Needling is volgens de wet BIG art. 36 geen voorbehouden behandeling. Dat houdt in dat het voor fysiotherapeuten in Nederland toegestaan is om deze vorm van behandeling toe te passen, mits de fysiotherapeut daarvoor een relevante vervolgopleiding heeft gevolgd.

Openingstijden

cONTACT

Locatie Borne

Neem contact op

Contact footer

fysiofitborne.nl is ontworpen en ontwikkeld door Webdegelijk.

Fysio Fit Borne is aangesloten bij

arrow-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram