Vergoeding fysiotherapie

Voor 2024 heeft Fysio Fit Borne zorgcontracten aangeboden gekregen. We hebben besloten om met alle zorgverzekeraars een contract af te sluiten.

De fysiotherapeutische behandeling zal in de meeste gevallen vergoed worden door de verzekering, indien je aanvullend verzekerd bent. Fysiotherapie zit tegenwoordig niet meer in de basisverzekering, het advies is dan ook om goed de polisvoorwaarden na te kijken om te zien hoeveel fysiotherapie je vergoed krijgt.

Er is echter een uitzondering op de regel: Indien je een chronische indicatie voor fysiotherapie hebt, worden de 1e 20 behandelingen uit je aanvullende verzekering gehaald. Vanaf de 21e behandeling wordt de fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering, zo lang als de chronische indicatie op papier duurt. Zorg dus dat je minimaal 20 behandelingen in je pakket hebt als je een chronische indicatie voor fysiotherapie krijgt.

Let op: bij zorgverzekeraar Menzis krijg je bij een chronische indicatie de 1e 20 behandelingen uit de basisverzekering vergoed, niet uit de aanvullende verzekering!

Fysio Fit Borne heeft in 2024 overeenkomsten met alle zorgverzekeraars en we zijn Keurmerk geregistreerd.

Betalingsvoorwaarden

  • De factuur wordt rechtstreeks naar de verzekeraar verzonden waarmee de praktijk een overeenkomst heeft gesloten. Fysio Fit Borne heeft met iedere zorgverzekeraar een overeenkomst.
  • Bij onderverzekering wordt het bedrag alsnog bij de patiënt in rekening gebracht. Het voldoen van deze factuur geschiedt bij voorkeur direct na de behandeling, per pin of contante betaling bij de balie. Indien dit wegens omstandigheden niet mogelijk is, dient de factuur binnen 14 dagen na de behandeling te worden voldaan.
  • Blijft betaling binnen de voorgenoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de 15e dag na de behandeling.
  • Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt.

Tarieven

Behandeling
Tarief
Fysiotherapeutische behandeling
42,50
Fysiotherapeutische behandeling aan huis
56,50
Screening, intake & onderzoek fysiotherapie praktijk
56,50
Intake & onderzoek fysiotherapie na verwijzing
56,50
Intake & onderzoek fysiotherapie aan huis na verwijzing huisarts
70,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek na verwijzing huisarts
67,50
Eenmalig echografisch onderzoek na verwijzing huisarts
67,50
Echografisch onderzoek + rapportage
67,50
Manueel therapeutische behandeling
56,50
Manuele therapie aan huis
70,50
Niet nagekomen afspraak
42,50
Braces, tape e.d.
kostprijs
Het tapen van een gewricht of blessure
25,00

Openingstijden

cONTACT

Locatie Borne

Neem contact op

Contact footer

fysiofitborne.nl is ontworpen en ontwikkeld door Webdegelijk.

Fysio Fit Borne is aangesloten bij

arrow-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram