Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie is gericht op zowel advies als behandeling voor de beginnende, gevorderde en topsporters. De fysiotherapeuten van Fysio Fit Borne hebben naast de specialisatie Master Manuele Therapie tevens de specialisatie Master Sportfysiotherapie. Als sportfysiotherapeuten hebben wij extra kennis en vaardigheden opgedaan op het gebied van sportgerelateerde aandoeningen en -revalidatie.

Door de gespecialiseerde opleiding is een sportfysiotherapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je sportgerelateerde klachten gedetailleerd te beoordelen.

Sportfysiotherapie is bedoeld voor mensen die;

een blessure hebben opgelopen tijdens het sporten en zo snel mogelijk hun sportbeoefening weer willen hervatten
blessures willen voorkomen en preventie zoeken voor ontwikkelen van blessures. Te denken valt hierbij aan zowel recreatieve/amateursporters als top- en profsporters
willen gaan sporten maar dit nog nooit gedaan hebben

Fysio Fit Borne biedt sportfysiotherapeutische behandelingen aan deze groep mensen. Door een opleiding Master Sportfysiotherapie gevolgd te hebben, zijn wij in staat om sporters op hun sportniveau te behandelen en te begeleiden.

Voorbeelden van sportgerelateerde klachten die wij behandelen zijn;

 • sportblessures, zoals;
  • Voorste kruisband ruptuur
  • Verdraaide knie
  • Enkelverzwikking
  • Schouderpijn bij smashen/opslaan
  • Schouderluxaties
  • Overbelaste pezen en spieren
  • Scheenbeenklachten
  • Achillespeesklachten
  • Liesklachten
 • andere klachten waardoor u niet meer kunt sporten
 • blessurepreventie advies
 • advies in uw keuze voor een bepaalde sport, beste aanpak, materiaal, kleding en schoeisel
 • sportmedische begeleiding van trainingsprogramma’s en prestatieverbetering
 • EHBSO: eerste hulp bij sportongevallen
 • blessurepreventie advies
 • advies in uw keuze voor een bepaalde sport, beste aanpak, materiaal, kleding en schoeisel
 • sportmedische begeleiding van trainingsprogramma’s en prestatieverbetering
 • EHBSO: eerste hulp bij sportongevallen

Eerste consult

De huisarts of specialist kan verwijzen naar een sportfysiotherapeut. Als je zich zonder verwijzing meldt, wordt er net als bij een gewone fysiotherapeutische behandeling een afspraak gemaakt waarbij een screening plaatsvindt (zie hiervoor het deel over fysiotherapie).

Als er een indicatie is voor sportfysiotherapie volgt er een intake en onderzoek na screening. Er worden eventueel aanvullende gegevens gevraagd en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. Daarbij kijken wij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoeken tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook beoordelen wij of je andere lichamelijke problemen hebt die een rol spelen bij de klacht. Aan de hand van de uitkomsten wordt samen met u een behandelplan opgesteld, een prognose gegeven en een afspraak voor een behandeling gemaakt.

Als je een blessure hebt of overtraind bent, kunnen wij je behandelen/begeleiden. Je wilt namelijk zo snel mogelijk weer aan de slag! Desnoods met een alternatief trainingsschema, maar je wilt blijven sporten als dat kan en uw conditie behouden.

Wij analyseren aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen. Deze worden in de behandeling meegenomen.

Een sportfysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden zoals oefenprogramma’s met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. Braces of taping, mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparatuur kunnen ook deel van de behandeling uitmaken. Preventie is voor de sportfysiotherapeut een erg belangrijk aspect.

Fysio Fit Borne onderscheidt zich door revalidatie te bieden die plaatsvindt van behandeltafel tot op het sportveld/in de sporthal tot volledige sporthervatting.

Multidisciplinaire samenwerking met trainer, sportverzorger, sportarts, sportorthopeed, sportdiëtist, sportpodotherapeut en sportpsycholoog vinden wij dan ook belangrijk.

cONTACT

Openingstijden

cONTACT

Locatie Borne

Neem contact op

Contact footer

fysiofitborne.nl is ontworpen en ontwikkeld door Webdegelijk.

Fysio Fit Borne is aangesloten bij

arrow-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram