Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is speciale zorg voor mensen met overgewicht of obesitas. De GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden.

Wat is de GLI?

Er bestaan verschillende programma’s binnen de GLI. Bij Fysio Fit Borne bieden wij het programma ‘Samen Sportief in Beweging’ (SSiB) aan. Binnen een GLI wordt advies en begeleiding gegeven gericht op:

 • gezond bewegen,
 • gezonde eetgewoontes,
 • gezonde voeding.

De GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. Dit gebeurt in groepsverband, met maximaal 10 deelnemers per groep.
Samen Sportief in Beweging duurt 2 jaar. Het programma bestaat uit groepsbijeenkomsten afgewisseld met individuele contacten. Het aantal groepsbijeenkomsten is gemiddeld 12 keer. Daarnaast zijn er 1 à 2 individuele contacten met de leefstlijlcoach en diëtiste die betrokken zijn bij Samen Sportief in Beweging. Na de eerste 8 weken ga je met een coach van Gemeente Borne op zoek naar een passende invulling om te blijven bewegen. Het kan zijn dat je dit individueel wilt doen, het kan ook zijn dat je gezellig met andere deelnemers van de groep samen bij een sportvereniging of ander initiatief aansluit. De gemeente begeleidt je hierin, legt contacten en kijkt samen met jou naar een passende, geschikte oplossing!

cONTACT

Een samenvatting

Het programma duurt 2 jaar, we vragen dus een actieve deelname gedurende het hele programma!
Het doel is om een sportieve, actieve leefstijl te creëren waardoor risico’s op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten zoals Diabetes Mellitus, hoog cholesterolgehalte, hoge bloeddruk en bijvoorbeeld trombose, worden verminderd.
Je traint 8 weken lang 2 x per week bij Fysio Fit Borne onder begeleiding van Tom. Er wordt gestreefd naar je lichaam leren kennen bij inspanning en weten waar je grenzen liggen. Kortom; lekker en intensief bewegen!

Je krijgt begeleiding van een diëtiste om te leren hoe je met voeding omgaat, wat je kunt veranderen om de dagelijkse hoeveelheid en inname te verbeteren én hoe je dit het beste vol kunt houden zodat het bekende en gevreesde jojo-effect niet ontstaat.

De trainingen staan gepland op maandag en vrijdag van 16:30 tot 17:30 uur in de trainingsruimte bij Fysio Fit Borne
De voedingsuren staan gepland op dinsdag van 15:00 tot 16:00 uur bij Fysio Fit Borne.

Voor wie is de GLI bedoeld?

Niet iedereen met overgewicht komt in aanmerking voor de GLI. De volgende verzekerden kunnen een GLI krijgen:

 • Mensen met een BMI vanaf 25 én een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of een verhoogd risico op diabetes 2.
 • Mensen met een BMI vanaf 30.

Wanneer kan de GLI uit de basisverzekering worden vergoed?

Fysio Fit Borne geeft het programma SSiB en heeft hiervoor met zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis zorgcontracten voor GLI afgesloten. LET OP: je krijgt dit programma bij deze zorgverzekeraars alleen vergoed als je een verwijzing van je huisarts hebt!

Heb je een andere verzekeraar dan Menzis of Zilveren Kruis? Hieronder zie je of de GLI vergoed wordt door jouw verzekeraar:

 • DSW
  • DSW
  • InTwente
  • Stad Holland
 • CZ
  • OHRA
  • Delta Lloyd
  • OZ Zorgverzekeringen
  • CZ Actief in Gezondheid
  • ZCZ (Buitenlandsverzekerden)
  • Nationale Nederlanden
 • VGZ
  • IZZ
  • IZA
  • IZA-Gemeenten
  • IAK
  • Univé
  • SZVK
  • Goudse
  • UMC
  • AEVITAE
  • Turien
  • Promovendum
  • Zekur
  • Trias
  • Caresco
  • Cares de Goudse

LET OP: DSW en CZ vergoeden Samen Sportief in Beweging NIET. Als je verzekerd bent bij deze zorgverzekeraars en/of diens volmachten, ontvang je van ons een factuur voor het GLI-programma Samen Sportief in Beweging.

LET OP: VGZ vergoed Samen Sportief in Beweging GEDEELTELIJK. Als je verzekerd bent bij deze zorgverzekeraar en/of diens volmachten, ontvang je van ons een factuur over het resterende bedrag van het GLI-programma Samen Sportief in Beweging.
Voor intake is dat een bedrag van €31,29.
Voor fase 1 is dat een bedrag van €23,84.

Zilveren Kruis
Ben je bij Zilveren Kruis verzekerd? Dan moet je via de website https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/zorg-regelen/machtiging-gecombineerde-leefstijlinterventie zelf een machtiging aanvragen.

Daarvoor heb je de volgende gegevens nodig:

 • Welk GLI programma gaat u uitvoeren: SSiB (Samen Sportief in Beweging)
 • Naam: 
 • AGB code: 
 • Straatnaam: Theresiaplein
 • Huisnummer: 1
 • Toevoeging: a04
 • Postcode: 7622 HK
 • Woonplaats: Borne
 • E-mailadres: info@fysiofitborne.nl (dan ontvangen wij de machtiging direct)

Voor vragen of hulp bij het invullen kun je terecht bij Tom of door een mail te sturen naar info@fysiofitborne.nl.

Hoe krijgt iemand een verwijzing voor de GLI?

De huisarts stelt de diagnose of iemand een GLI kan krijgen. De huisarts verwijst de verzekerde dan door naar een GLI en alleen op deze manier is een aanmelding en deelname aan de groep mogelijk.

Wie zijn er betrokken bij het geven van de GLI?

Het GLI-programma bij Fysio Fit Borne wordt gegeven door leefstijlcoach en trainer Tom, diëtiste in De Poort van Borne en Gemeente Borne. Zij gaan samen met jullie het 2-jarige GLI-traject aan. De sportclub wordt niet vergoed.

De GLI motiveert iemand tot regelmatig bewegen buiten de GLI om. Voor het daadwerkelijk bewegen moet de deelnemer zelf initiatief nemen en zoveel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden in de eigen omgeving. De zorgverlener van de GLI kan de deelnemer helpen de weg te vinden naar deze mogelijkheden. Een fitness-abonnement, de sportclub of sportkleding maken geen deel uit van de vergoeding voor de GLI uit het basispakket.

Eigen risico

De kosten van de GLI vallen niet onder het eigen risico.

Openingstijden

cONTACT

Locatie Borne

Neem contact op

fysiofitborne.nl is ontworpen en ontwikkeld door Webdegelijk.

Fysio Fit Borne is aangesloten bij

arrow-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram