Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is speciale zorg voor mensen met overgewicht of obesitas. De GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden.

Wat is de GLI?

Er bestaan verschillende programma’s binnen de GLI. Bij Fysio Fit Borne bieden wij vanaf september 2023 SLIMMER aan. Binnen een GLI wordt advies en begeleiding gegeven gericht op:

 • gezond bewegen,
 • gezonde eetgewoontes,
 • gezonde voeding.

De GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. Dit gebeurt in groepsverband, met maximaal 10 deelnemers per groep.
SLIMMER duurt 2 jaar. Het programma bestaat uit groepsbijeenkomsten afgewisseld met individuele contacten. Het trainingsprogramma duurt 6 maanden, daarna start de onderhoudsfase. Daarbij is het de bedoeling dat je op zoek gaat naar een goede manier om je nieuwe actieve leefstijl te continueren met behulp van sporten en bewegen. Het kan zijn dat je dit individueel wilt doen, het kan ook zijn dat je gezellig met andere deelnemers van de groep samen bij Fysio Fit Borne, een sportvereniging of ander initiatief aansluit. De gemeente Borne kan je helpen met het leggen van contacten en kijkt samen met jou naar een passende, geschikte oplossing!

cONTACT

Een samenvatting

Het programma duurt 2 jaar, we vragen dus een actieve deelname gedurende het hele programma!
Het doel is om een sportieve, actieve leefstijl te creëren waardoor risico’s op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten zoals Diabetes Mellitus, hoog cholesterolgehalte, hoge bloeddruk en bijvoorbeeld trombose, worden verminderd.
Je traint 6 maanden 1 x per week bij Fysio Fit Borne onder begeleiding van een fysiotherapeut. Er wordt gestreefd naar je lichaam leren kennen bij inspanning en weten waar je grenzen liggen. Kortom; lekker en intensief bewegen!

Je krijgt begeleiding van een diëtiste om te leren hoe je met voeding omgaat, wat je kunt veranderen om de dagelijkse hoeveelheid en inname te verbeteren én hoe je dit het beste vol kunt houden zodat het bekende en gevreesde jojo-effect niet ontstaat.

De trainingen staan gepland op maandagen van 16:30 tot 17:30 uur in de trainingsruimte bij Fysio Fit Borne
De voedingsuren zijn nog niet ingepland, later tijdstip volgt.

Voor wie is de GLI bedoeld?

Niet iedereen met overgewicht komt in aanmerking voor de GLI. De volgende verzekerden kunnen een GLI krijgen:

 • Mensen met een BMI vanaf 25 én een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of een verhoogd risico op diabetes 2.
 • Mensen met een BMI vanaf 30.

 

Wanneer kan de GLI uit de basisverzekering worden vergoed?

Fysio Fit Borne geeft het programma SLIMMER en wij declareren via TFO. Alle zorgverzekeraars vergoeden de 4 GLI-programma's uit de basisverzekering. Deelnemers hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen.

Zilveren Kruis
Ben je bij Zilveren Kruis verzekerd? Dan moet je via de website https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/zorg-regelen/machtiging-gecombineerde-leefstijlinterventie zelf een machtiging aanvragen.

Daarvoor heb je de volgende gegevens nodig:

 • Welk GLI programma gaat u uitvoeren: SLIMMER
 • Naam: Martijn Hermelink
 • AGB code: 
 • Straatnaam: Theresiaplein
 • Huisnummer: 1
 • Toevoeging: a04
 • Postcode: 7622 HK
 • Woonplaats: Borne
 • E-mailadres: info@fysiofitborne.nl (dan ontvangen wij de machtiging direct)

Voor vragen of hulp bij het invullen kun je terecht bij Martijn en Marit of door een mail te sturen naar info@fysiofitborne.nl.

Hoe krijgt iemand een verwijzing voor de GLI?

De huisarts stelt de diagnose of iemand een GLI kan krijgen. De huisarts verwijst de verzekerde dan door naar een GLI en alleen op deze manier is een aanmelding en deelname aan de groep mogelijk.

Wie zijn er betrokken bij het geven van de GLI?

Het GLI-programma bij Fysio Fit Borne wordt gegeven door leefstijlcoach Martijn, fysiotherapeut Marit, diëtiste in De Poort van Borne en Gemeente Borne. Zij gaan samen met jullie het 2-jarige GLI-traject aan. De sportclub wordt niet vergoed.

De GLI motiveert iemand tot regelmatig bewegen buiten de GLI om. Voor het daadwerkelijk bewegen moet de deelnemer zelf initiatief nemen en zoveel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden in de eigen omgeving. De zorgverlener van de GLI kan de deelnemer helpen de weg te vinden naar deze mogelijkheden. Een fitness-abonnement, de sportclub of sportkleding maken geen deel uit van de vergoeding voor de GLI uit het basispakket.

Eigen risico

De kosten van de GLI vallen niet onder het eigen risico.

Openingstijden

cONTACT

Locatie Borne

Neem contact op

Contact footer

fysiofitborne.nl is ontworpen en ontwikkeld door Webdegelijk.

Fysio Fit Borne is aangesloten bij

arrow-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram