Klachtenprocedure

We doen bij Fysio Fit Borne onze uiterste best om patiënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het verlenen van zorg is echter mensenwerk, en dit betekent dat onze zorgverlening niet altijd foutloos verloopt, of niet volgens de verwachtingen plaats vindt. Mocht je om welke reden dan ook niet tevreden zijn met de zorgverlening van Fysio Fit Borne, dan kan er een beroep gedaan worden op onze klachtenprocedure. Fysio Fit Borne is aangesloten bij het Klachtenreglement van Stichting Keurmerk Fysiotherapie.
In het onderstaande reglement geven wij aan wat door ons onder een klacht verstaan wordt en wat je kunt doen.

Wat is een klacht?

Elk bericht dat aan Fysio Fit Borne gestuurd wordt en waarin aangeven wordt dat een patiënt ontevreden is over enige gedraging van een medewerker of persoon werkzaam uit naam van Fysio Fit Borne, zal door ons worden behandeld als een klacht. Onder een bericht vallen hier zowel mondelinge, schriftelijke als digitale berichten en onder gedragingen vallen ook die beslissingen die binnen Fysio Fit Borne genomen worden en waar de patiënt bij betrokken is en gevolgen van ondervindt.

Wie kan een klacht indienen?

Iedereen die direct of indirect te maken heeft of heeft gehad met de zorg- en dienstverlening van Fysio Fit Borne kan een klacht indienen, dit betreft dus zowel cliënten als eigen medewerkers. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld partners of familieleden.

Hoe wordt een klacht ingediend?

Bij het behandelen van een klacht hanteren wij in principe het volgende stappenplan:

Eerst praten

Zodra een klacht is binnengekomen zal er een poging gedaan worden om via een gesprek tussen partijen tot een oplossing te komen. Bij Fysio Fit Borne gaan wij uit van de gedachte dat het aankaarten van een probleem bij de betrokken partij veel leed kan voorkomen. Wij vragen dan ook altijd om in eerste instantie te proberen de klacht samen op te lossen. Er kan hierbij natuurlijk altijd gekozen worden om je te laten vertegenwoordigen bij een eventueel gesprek, of later in de procedure.

Als dit gesprek niet heeft geholpen, kun je een klacht indienen. Dat kan op verschillende manieren. Welke manier je kiest, hangt af van je klacht en wat je wilt bereiken.

Klachtenregeling Fysiotherapie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Keurmerk, https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/patient/klachtenregeling/

Openingstijden

cONTACT

Locatie Borne

Neem contact op

Contact footer

fysiofitborne.nl is ontworpen en ontwikkeld door Webdegelijk.

Fysio Fit Borne is aangesloten bij

arrow-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram