IMG_8875

Echografie

Inleiding
Echografie neemt, sinds de introductie van Directe Toegankelijkheid Fyisotherapie in 2006, een steeds belangrijkere rol in binnen het handelen van fysiotherapeuten in de eerstelijns praktijk. Deze opkomst is ontstaan doordat het reguliere fysiotherapeutische onderzoek met veelvoud aan klinische testen, niet voldoende onderscheid kan geven tussen aangedane weefsels.
Selectief onderzoek is beperkt mogelijk wegens onderlinge verbondenheid van deze structuren. Om het onderzoek meer objectief en selectief te onderbouwen, zijn fysiotherapeuten zich de afgelopen jaren in toenemende mate gaan verdiepen in echografie.
Het doel is dat gerichter kan worden besloten of fysiotherapeutische behandeling geïndiceerd is. Dit is nu des te meer van belang omdat mensen beperkter verzekerd zijn en dat het aantal behandelingen verder teruggeschroefd is. Tevens kan worden beoordeeld of een consult bij een huisarts of specialist voor het in behandeling nemen van u als patiënt, nuttig is.

Paul en Jacomine hebben de cursus MusculoSkeletal Ultrasound (MSU) gevolgd bij Fysus (zie www.fysus.nl) en afgesloten met een examen. Er worden regelmatig terugkomdagen georganiseerd (i.s.m. Dynamic (zie www.dynamic-bv.nl)), waarbij de kennis wordt geactualiseerd.
Hierbij verzorgt Paul regelmatig lezingen en assisteert bij de praktijk en treedt op als examinator.
Jacomine heeft in november 2016 de Masterclass Schouder van Fysus met een examen afgesloten.
Jacomine en Paul verzorgen lezingen en geven les op gebied echografie van het bewegingsapparaat (Fysus, Dynamic, Saxion). Van hun hand is ook de cursus E-learning van BSL over Echografie binnen de eerstelijns fysiotherapiepraktijk (onder accreditatie-aanvraag van het KNGF).
Tevens maken zij deel uit van een samenwerkingsverband van regionale MSU-echografisten (zie ENT).

Apparatuur
In onze praktijk hebben we de beschikking over een excellent echoapparaat, en hebben Jacomine en Paul naast de basisopleiding echografie, meerdere (internationale) opleidingen gevolgd. Paul is reeds jaren docent echografie bij diverse organisaties (Fysus, Dynamic en Saxion Masteropleiding, alsmede in het verleden verbonden aan de huisartsenopleiding van VEGE).
Jacomine zal in de toekomst deze functies van Paul overnemen. U kunt er dus op vertrouwen dat u het best mogelijke onderzoek zult ondergaan. Van dit onderzoek kan een verslag naar uw (huis-)arts of verwijzend fysiotherapeut worden gestuurd. De beelden worden opgeslagen en foto’s en films kunnen met eventueel vervolgonderzoek worden vergeleken.

Het echografisch onderzoek
Onderzoek middels echografie wordt bij Fysio-Fit Borne uitsluitend gedaan bij de armen en benen. De gewrichten (schouder, elleboog, pols, heup, knie en enkel/voet), alsmede de botten, spieren en gewrichtsbanden worden beoordeeld tijdens dit onderzoek. Hieronder ziet u een overzicht van de structuren die in beeld worden gebracht:

Spieren: scheuren, verkalking, littekens
Pezen: peesaandoening, scheuren, (sub-)luxatie, verkalking
Slijmbeurs: vochtcollectie, ontsteking
Gewrichtsbanden: kneuzing, verrekking, scheur
Kapsel: ontsteking, scheur
Kraakbeen: arthrose, defect
Meniscus: scheur
Bot: breuk
Cystes: knieholte, ganglion, gewricht
Losse fragmenten: glas- en metaalfragmenten, splinters
Zenuwen: tunnelsyndroom, inklemming, (sub-)luxatie

Wanneer echografie?
Het echografisch onderzoek wordt toegepast bij het eerste onderzoek en kan worden herhaald zo vaak als nodig wordt geacht, teneinde het herstelproces te volgen en te beoordelen.

Verwijzing
Verwijzing voor een echografisch onderzoek vindt plaats op verzoek van huisarts, collega-fysiotherapeut, specialist of op verzoek van patiënt zelf. Bij aanvraag door collega-fysiotherapeut wordt de behandeling in principe niet overgenomen.

Kosten en vergoeding
Er is nog geen vergoedingsregeling voor het gebruik van echografie door de fysiotherapeut. Als het onderzoek wordt uitgevoerd na verwijzing door uw huisarts, sportarts of specialist, kan het onderzoek als consult worden gedeclareerd en vergoed. Dit uiteraard als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten.
Als u op eigen initiatief om een echografisch onderzoek vraagt, of u bent niet aanvullend verzekerd bent, wordt dit als een consult aan u gedeclareerd. De kosten bedragen € 52,50 voor het onderzoek en de verslaglegging.