IMG_5061

Fysiotherapie

Gericht op het behandelen van klachten van het houdings- en bewegingsapparaat. Aanmelding voor fysiotherapie kan met of zonder verwijzing van huisarts/specialist.

Aanmelding

Voor een fysio-/manueeltherapeutische behandeling kunt u bij Fysio-Fit Borne terecht met en zonder verwijzing van uw huisarts of specialist. Om een afspraak te maken kunt u gebruik maken van e-mail, telefoon en het contactformulier op deze website welke te vinden is onder Contact.

Intake

Als u zonder verwijzing bij Fysio-Fit Borne komt, zal eerst een screening plaatsvinden.
Het doel van de screening is te bepalen of u met uw klachten aan het juiste adres bent. Indien het klachten betreffen die geen indicatie voor fysiotherapie bevatten, zal u teruggestuurd worden naar de huisarts of doorverwezen worden naar een daarvoor gespecialiseerde collega.

Daarna volgt een vraaggesprek waarin u uw klachten kenbaar kunt maken. Na deze anamnese zal er een lichamelijk onderzoek plaatsvinden. Hierbij wordt altijd de regio van de klachten onderzocht, maar zeker ook aangrenzende lichaamsgebieden. Deze kunnen immers invloed hebben op het ontstaan of het in stand houden van uw klachten.

Behandelplan

Bij Fysio-Fit Borne wordt na de anamnese en het lichamelijk onderzoek het gezondheidsprobleem zo compleet mogelijk in kaart gebracht. Vervolgens wordt het behandelplan opgesteld, belangrijk daarbij is uw hulpvraag of einddoel.

Behandeling

Fysio-Fit Borne biedt een ruime mogelijkheid aan verschillende behandelingen. onder andere gebruik van specifieke mobilisaties van wervelkolom en gewrichten, maar zeker ook van oefentherapie. Dat bestaat onder andere uit spierkracht-, coördinatie- en stabiliteitsverbetering. Zo wordt er geprobeerd om een positieve invloed op uw klachten uit te oefenen. Actieve instelling van cliënt is hierbij belangrijk; dit zal ook zeker aangemoedigd worden.

Kortom, wij proberen de oorzaak van de klachten te achterhalen om uiteindelijk een goed resultaat te bereiken.
Oefeningen voor thuis zijn altijd een onderdeel van de behandeling. Tevens kunnen er ook preventieve maatregelen genomen worden, zoals tiltechnieken aanleren, houdingsinstructies geven en evt. tapeapplicaties ter ondersteuning en bevordering van het bewegingsgevoel.

Evaluatie

Tijdens en aan het einde van de behandelperiode zullen de behandelepisode en resultaten geëvalueerd. Het kan zijn dat wij u vragen om hiervoor een aantal vragenlijsten in te vullen, zodat resultaten inzichtelijk worden. Er zal als afsluiting een brief naar uw huisarts of verwijzend specialist gestuurd worden.